İletişim

                                                   GENEL KURUL İLAN

                               S. S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ

                                                KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

                                                GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

                                                                EDİRNE

             Bizim 2022/2023 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 10/01/2024tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 10.30'da Edirne Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nda yapılması planlanıyor.

             Birinci toplantıda nisap sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı Anasözleşme'nin 27'nci ve 31'inci Maddeleri kararına göre 18/01/2024 tarihinde rastlayan Perşembe günü saat 10.30'da Edirne Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nda yapılması planlanıyor.

             Sayın Temsilcilerin aşağıda Gündemde belirtilen görüşmeyi karara çıkarmak üzere belirli bir günde ve zamanında ayrılmaya gelmemeleri rica olunur.               

                                                                                                YÖNETİM KURULU

                     

                                                          GÜNDEM

    1-Açılış ve Genel Kurul Divanı'nın teşkilatı, 

    2- Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz için saygı duruşu, İstiklal Marşı,

    3- 2022/2023 iş yılı Yönetim Kurulu Çalışma Raporları, Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, incelenerek müzakeresi,

    4- 2022/2023 tarihine ait Bağımsız Denetim Kuruluşununca önerilen seçeneklerin görüşülmesi, karara bağlanması,

   5- 2022/2023 iş yılı Yönetim Kurulu Çalışma Raporları, Bilanço ve Gelir tablolarının oyalanması, Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul ibralanması ve 2022/2023 iş sonuçlarının sonuçta karara bağlanması,

   6- 2023/2024 iş yılı Bütçe ve Yıllık Çalışma Programının görüşülmesi ve karara bağlanması,

    7- Birliğin kısa-orta ve uzun vadeli çalışma politikası ve stratejilerini içeren Trakya Birlik 2033 Strateji Belgesinin görüşülerek karara bağlanması,

    8- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü'nün 29.12.2022 tarih, E-95330207-251.02-00081414839 2022/5 sayılı genelgesine istinaden, Bakanlıkça hazırlanarak Birliğimiz Yönetim Kurulu kararıyla intibakı ve tescili ile Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Örnek Anasözleşmesinin Genel Kurul'un bilgisine geldiği, 

   9- Birliğimiz Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek olan huzur hakkı ile harcırah tutarlarının görüşlerek karara bağlanması ve Genel Müdür'e Ödenecek ücret ücreti ile diğer parasal haklar ile ilgili Genel Kurul'a bilgi,

   10- Birlik fonlarının kullanılması, kredi alma, ipotek işlemleri, kullanımlar, Kooperatiflere hizmet beyanı bedeli, birlik yurtdışı satışı, şirket kurma ve kuruluş markalarına ortak olma, satış satışlarında kredi satışlarında vb. Yönetim kuruluna yetki hususlarının görüşülüp karara bağlanması,

   11- Yönetimin “İnsan Kaynakları” ve “Satınalma” Yönetmeliklerinde yapılan değişikliklere ait raporlara ilişkin görüşlerek karara bağlanması,

   12- Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Şirketi kurulumu ve Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk İşletmesi kapsamında yapılan yatırımlarla ilgili olarak Yönetim Kuruluna yetkilendirme hususlarına ait raporlara görüşlerek karara bağlanması,

   13- Gayrimenkul alım ve satım işlerinin BirliğimizSatınalma Yönetmeliği Tescilin iptaline izin verilir,

   14- İmalat ve inşaat işlerinin Birliğimiz Satın Alma Yönetmeliği tescil belgesine karara bağlanması,

   15- Entegre Tesislerimiz ile Karacabey Yağ Fabrikamıza 2023/2024 iş yılında yapılan yatırımlarla ilgili raporlarla görüşmelerin yapılması ve karara bağlanması,

   16- Kooperatiflerimizde 2023/2024 iş yılında yapılacak yatırımlarla ilgili çözümün rapora bağlanması ve karara bağlanması,

   17- Bağımsız bölümün ihtiyacı ve ücretinin belirlenmesi,

   18- Dilek ve temenniler, devam ediyor.